Wind-SNII Windport PM
< Tilbake til nyheter

bp, Mainstream Renewable Power og Statkraft inngår samarbeidsavtale med Windport

bp, Mainstream Renewable Power (“Mainstream”), et Aker Horizons-selskap, og Statkraft har signert en avtale med Windport i Mandal for å utvikle og posisjonere havnen for en framtidig havvindutvikling. bp, Mainstream og Statkraft samarbeider om å bygge ut bunnfast vindkraft til havs på Sørlige Nordsjø II (SN2).

I tillegg til forpliktelsen fra samarbeidspartnerne om å legge til rette for utvikling og drift av havvind fra Windport, innbefatter avtalen et «Collaboration Charter» som er unikt i sin utvikling av havnens lokale underleverandører og styrking av dens konkurransefortrinn. Avtalen vil bidra til et økt fokus på kostnadsoptimalisering og havnens innovative utvikling, samtidig som den øker havnens evne til å betjene den globale havvindindustrien.

Windport, et datterselskap av Global Ocean Technology, bygger en havn som er ideelt plassert for å betjene en vindkraftutbygging i SN2. Havnen forventes å bli en «one-stop-shop» for offshore vindkraft tjenester, ikke bare for SN2, men også for andre prosjekter i Nordsjøen og det globale markedet.

Samarbeidsavtalen vil bidra til å framskynde etableringen og øke havnens effektivitet. bp vil gjennom sine globale innovative og digitale team, sammen med Mainstream og Statkraft, jobbe tett for å støtte Windport og bidra til å styrke utviklingen av sine lokale og norske underleverandører.

bp, Mainstream og Statkraft utgjør et lag som til sammen har kompetansen, erfaringene og ressursene som skal til for å lykkes med en sikker, effektiv og bærekraftig utbygging, og en vellykket drift av Norges viktige første skritt på havvind; SN2.

Om samarbeidspartnerne:

bp har interesser i havvindsektoren i både USA og Storbritannia og en langvarig landbasert vindvirksomhet i USA. Det tilfører partnerskapet sterk utviklings- og driftserfaring fra Nordsjøen, internasjonal energihandelskapasitet og et disiplinert økonomisk rammeverk.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Vår ekspertise innen energiledelse og erfaring og kompetanse innen utvikling og -drift av vindkraft både på land og til havs gir et grunnlag for suksess i utviklingen av SN2. Innen havvind har Statkraft en ambisjon om å ha en industriell rolle i Nordsjøen så vel som i andre markeder. hvor Statkraft har virksomhet. Mainstream Renewable Power, et Aker Horizons-selskap som nylig ble slått sammen med Aker Offshore Wind, tilfører prosjektet sin kompetanse fra fem tiår med design og utbygging av offshoreprosjekter i Nordsjøen som leverandør, utvikler og operatør. Aker ‎Horizons vil jobbe tett med partnerne om temaer som strategi og finansiering, og partnerskapet vil også dra nytte av den brede kapasiteten til andre Aker-selskaper.‎