supplier_portal_banner

SAMARBEIDSPORTAL FOR LEVERANDØRER – INTRODUKSJON

Våre leverandører vil være helt sentrale i vårt prosjekt. Dere er avgjørende i alle faser av prosjektutviklingen. Vi ønsker å bli bedre kjent med hva dere leverer i dag, hvilke ambisjoner dere har for fremtiden og hvordan vi kan jobbe og lykkes sammen.

Vi inviterer alle til å registrere seg via skjemaet på vår leverandørportal. I tillegg til generell kontaktinfo, vil vi gjerne at dere skriver kort om hvilken kompetanse dere har og hvordan dere ønsker å bidra i Sørlige Nordsjø II-prosjektet.

I tiden fremover vil vi invitere til relevante webinarer og arrangementer. Der vil dere høre mer om våre planer for Sørlige Nordsjø II og sammen kan vi diskutere hvordan vi sikrer solide og konkurransedyktige kompetanse- og industrimiljøer for havvind i Norge.

Vi vurderer alle registrerte leverandører, og tar kontakt direkte om det er aktuelt å utforske videre samarbeid

FORSKNING, INNOVASJON OG SAMARBEIDSMULIGHETER

Vi er på jakt etter kreativitet, innovasjon og samarbeid, og ønsker å jobbe med bedrifter som utvikler ny teknologi for havvind. Vi er også interesserte i å høre fra alle med pågående eller planlagte forskningsprosjekter. Vi er åpne for ulike samarbeidsmodeller.

Vi ønsker å jobbe sammen med dere for å støtte opp under deres ambisjoner og etablere partnerskap for å sammen utvikle innovative løsninger og muligheter. Alle interesserte kan bes fylle ut leverandørskjemaet under. Dette gjelder også leverandører som ønsker å samarbeide med andre leverandører eller organisasjoner.

ARRANGEMENTER FOR LEVERANDØRER

Vi ser frem til å bli bedre kjent med dere og hvordan dere vil bidra på Sørlige Nordsjø II. I tillegg til egne leverandørmøter, kommer vil til å delta på flere arrangementer og webinarer de neste månedene. Se full oversikt under for informasjon om tid, sted og påmelding

Leverandørarrangementer og konferanser

Detaljer om kommende arrangementer vil postes her

Webinarer

Ingen planlagte webinarer

LOKAL VERDISKAPNING

Vi ønsker å komplettere den globale ekspertisen vi besitter i vårt Joint Venture med mest mulig lokal kompetanse, for å utvikle Sørlige Nordsjø II på best mulig måte.

Lokal verdiskapning er en forutsetning for å sikre at vi utforsker de beste mulighetene for prosjektet, samtidig som vi bidrar positivt til Norges sosioøkonomiske situasjon generelt og lokale miljøer spesielt. Vi ser frem til å jobbe med dere for å sørge for at Sørlige Nordsjø II blir et flaggskip innen havvind, slik at prosjektet kan gi globale muligheter for alle involverte parter.

Fyll inn leverandørskjemaet under for å vise deres kompetanse, ekspertiseområder og interesse for å samarbeide om utviklingen av dette prosjektet.

SKJEMA FOR LEVERANDØRER

Vennligst velg kun deres hovedkvalifikasjoner

Please specify any other capabilities

Jeg samtykker til at sn2offshorewind.no/ kan behandle mine data i henhold til våre personvernvilkår