SNII_03_hd_0001_ps+logo

OM PARTNERNE

Med sterk teknisk kompetanse og lang erfaring innen både offshore energiprosjekter og kraftmarkedet, dekker vi hele verdikjeden – fra utvikling til leveranse av fornybar energi til markedet. Samlet har vi en variert prosjektportefølje som spenner over hele verden, hvor vellykket dialog med ulike interessenter er et viktig suksesskriterium. En av forutsetningene for å lykkes, er at interessentdialogen alltid setter bærekraft i sentrum.

De tre partnerne kombinerer sterk teknisk kompetanse og lang erfaring innen både offshore energiprosjekter og kraftmarkedet, noe som er nødvendig for en vellykket utbygging av Sørlige Nordsjø II.

Vårt konsortium har en global prosjektportefølje og kan vise til vellykkede dialoger med brede interessentgrupper, hvor bærekraft blir satt i sentrum.

Vår erfaring med store offshoreprosjekter gir oss både kompetansen og ferdighetene som trengs for å utvikle et prosjekt som kan maksimere verdiskapningen for Norge.

Møt vår samarbeidspartner

Om Aker Offshore Wind

Aker Offshore Wind er en havvindutvikler som satser på prosjekter på dypt vann. Selskapet har hovedsete i Norge, og en portefølje bestående av utviklingsprosjekter i Asia, Nord-Amerika og Europa.

Aker Offshore Wind benytter ledende og utprøvd havvindteknologi, som baserer seg på flere tiår med kompetanse og erfaring fra offshore energi-sektoren.

Selskapet er eid av Aker Horizons, et investeringsselskap som har som mål å skape verdier og redusere utslipp gjennom utvikling av fornybar energi og avkarboniseringsteknologi.

Aker Gruppen har bidratt til industriutvikling i Norge i 180 år. Inn i dette prosjektet har Aker Offshore Wind med seg erfaring og kompetanse fra femti år med design, konstruksjon og gjennomføring av offshore prosjekter i Nordsjøen. Aker Horizons vil jobbe tett med konsortiet når det gjelder strategi og finansiering, og hele partnerskapet vil dra nytte av kompetansen i andre Aker-selskaper som Cognite og Aker Solutions.

www.akeroffshorewind.com >

Møt vår samarbeidspartner

Om Statkraft

Som Europas største produsent av fornybar energi gir Statkrafts kompetanse innen utvikling og drift av vindparker samt ekspertise fra kraftmarkedet et godt grunnlag for suksess i utviklingen av havvind i Norge.

Statkraft har bred erfaring fra utvikling og drift av vindkraft på land og har tidligere vært og er engasjert i betydelige havvindprosjekter i Storbritannia og Irland. Statkraft ser på havvind i Norge som et naturlig og langsiktig tillegg til vår portefølje av fornybar energi. Havvind gir mulighet for betydelig verdiskaping, etablering av mange nye arbeidsplasser og utvikling av ny industri i Norge og bidrar med ny fornybar kraft til grønn omstilling.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 19 land.

www.statkraft.com >

Møt vår samarbeidspartner

Om bp

bp har som formål å skape nye energiløsninger for mennesker og planeten vår, og ambisjonen er å være et netto null selskap innen 2050, eller tidligere, og hjelpe verden med å nå netto null. Strategien til bp er å omstille seg til et integrert energiselskap med vekt på å levere løsninger og produkter til kunder, og dette innebærer at bp vil øke sin produksjonskapasitet innen fornybar energi til 20GW innen 2025, og 50GW innen 2030.

bp har interesser i havvindsektoren i både USA og Storbritannia og en langvarig landbasert vindvirksomhet i USA. Det tilfører partnerskapet sterk utviklings- og driftserfaring fra Nordsjøen, internasjonal energihandelskapasitet og et disiplinert økonomisk rammeverk.

www.bp.com >