Ocean,Wave,In,The,Indian,Ocean,During,Storm

VÅR HISTORIE

Vi vil skape historie sammen med deg – igjen

Det nye norske industrieventyret

Sørlige Nordsjø II er en enestående mulighet til å bruke norsk kunnskap og ressurser til å ta en ledende posisjon i en global havvindindustri. Vi kan benytte alt vi har lært om å løse tilsynelatende umulige oppgaver til havs, og det vi har utviklet av digital teknologi og bærekraftige løsninger på land. Slik skaper vi nye industriarbeidsplasser og verdier, og mer grønn energi.

La oss gjøre det riktig fra start!

For Norge vil Sørlige Nordsjø II være et pionérprosjekt. Området ligger på dypt vann og langt fra land, og gir muligheter for innovasjon og nye løsninger som kan styrke konkurransekraften til norske aktører internasjonalt. ​I tillegg til en ansvarlig utbygging, så ønsker vi som ingeniører og innovatører å skape en helt ny standard både for teknologi og bærekraft. Ved å beskytte og opprettholde naturmangfold legger vi forholdene til rette for en storstilt norsk satsing på havvind. Når vi legger lista ekstra høyt her hjemme, får vi enda mer å tilby verden der ute.

Vi har skapt historie før – vi er klare til å gjøre det igjen

Gjennom 180 år har vi skapt titusenvis av norske jobber. I over 100 år har vi produsert grønn, fornybar energi til norske hjem og norske virksomheter. Og i de siste 50 årene, har vi løst noen av verdens vanskeligste ingeniøroppgaver i Nordsjøen. Vi vil starte en helt ny epoke for norsk industri. Vi vet vi kan lykkes, for vi har skapt historie før. I felleskap med norske leverandører og kunnskapsmiljøer skal vi definere, utvikle, bygge, skalere og effektivisere. Sammen kan vi skrive det neste kapittelet i historien om norsk energiproduksjon og industriutvikling.