Toppbilde7_windTurbine

EN VISJON FOR HAVVIND
SØRLIGE NORDSJØ II

VI PRODUSERER
ren, fornybar energi

VI SKAPER
nye, grønne arbeidsplasser

VI BYGGER
en lokal, bærekraftig industri

Mainstream Renewable Power, Statkraft og bp går sammen for å utvikle havvind i Nordsjøen

Den norske muligheten

Dette tiåret er avgjørende, både for oss og for fremtidige generasjoner. Havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II kan bli et viktig skritt mot netto null utslipp i Norge. Det kan bane vei for norsk industriomstilling og nye eksportmuligheter. Men det vil bli krevende. Derfor har vi samlet et lag som til sammen har kompetansen, erfaringene og ressursene som skal til for å lykkes med en sikker, effektiv og bærekraftig utbygging, og en vellykket drift av Norges viktige første skritt mot havvind.

VÅRE PLANER FOR SØRLIGE NORDSJØ II

Sammen vil Mainstream Renewable Power, Statkraft og bp utvikle et havvindprosjekt som forsyner Norge med fornybar energi, skaper jobber og støtter utviklingen av en norsk leverandørkjede for havvind.