shutterstock_1568571466 1

SØRLIGE NORDSJØ II

Fase 1 og Fase 2

1500 MW + 1500 MW