SNII_03_hd_0000_ps+logo

VÅRE PLANER FOR
SØRLIGE NORDSJØ II

Vi i Aker Offshore Wind, Statkraft og bp har gått sammen for å utvikle Sørlige Nordsjø II og for å utvikle en havvindindustri i Norge. Sørlige Nordsjø II er et prosjekt for bunnfast havvind. Med effektive og innovative løsninger, kan vi både forsyne Norge med mer fornybar energi, og skape nye muligheter for eksport til andre markeder.

Ved å kombinere konsortiets samlede kompetanse fra store, komplekse offshoreprosjekter, kan vi ta i bruk ledende ingeniørkompetanse og programvare for å sikre en effektiv energiproduksjon med minimalt miljøavtrykk.

Gjennom vårt arbeid med Sørlige Nordsjø II ønsker vi å bygge opp den norske leverandørkjeden, utvikle landets offshorekompetanse og skape nye jobber.

Med våre planer for Sørlige Nordsjø II ønsker vi å skape en konkurransedyktig norsk havvindsektor. For å redusere risiko og kostnader, samt sikre mest mulig effektiv energiproduksjon er det avgjørende å bygge både havvindparker og turbiner i stor skala.

OM SØRLIGE NORDSJØ II-OMRÅDET

Lisensområdet Sørlige Nordsjø II ligger på norsk kontinentalsokkel, ved grensen til danske farvann, og er svært egnet for havvind. Området på totalt 2591km2, og har veldig gode vindforhold. Det er langt fra land, men relativt grunt, noe som gjør det mulig med bunnfaste vindturbiner.

Den norske regjeringen har bestemt at utviklingen av Sørlige Nordsjø II skal deles opp i to faser på 1500 MW hver. Den første fasen skal sende kraften til det norske fastlandet, og så vil man utrede en eventuell tilknytning til utlandet for fase to.

I utviklingen av Sørlige Nordsjø II har vi en ambisjon om å styrke norsk industri og bygge lokale leverandørkjeder.

  • Vi har lykkes med store, komplekse offshoreprosjekter tidligere. Nå vil vi bruke vår ledende kompetanse til å utvikle effektiv og bærekraftig vindkraft til havs.
  • Ved å bygge på dagens offshorekompetanse, kan vi bygge en konkurransedyktig norsk leverandørkjede for havvind og skape nye jobber.
  • Vi har tro på at en samlet norsk industri kan utvikle innovasjoner og helhetsløsninger som reduserer risiko og kostnader totalt.